Η «Black Friday», ο «Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων» και «άλλα ηχηρά παρόμοια»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Άποψη της Χαλκίδας ( Οκτώβριος 2016 – Ερασιτεχνική λήψη )

Άποψη της Χαλκίδας ( Οκτώβριος 2016 – Ερασιτεχνική λήψη )

«Black Friday » δηλ. «Μαύρη Παρασκευή»  είναι η επόμενη ημέρα από την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ (την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου [ δηλαδή για το 2016, η 26η Νοεμβρίου ]) . Υπήρξαν αναφορές της βίας μεταξύ των αγοραστών στην Μαύρη Παρασκευή. Είναι κοινό για τους υποψήφιους αγοραστές να κατασκηνώσουν έξω πέρα από τη γιορτή των Ευχαριστιών σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει μια θέση στο μπροστινό μέρος της γραμμής και έτσι μια καλύτερη ευκαιρία να πάρει τα επιθυμητά στοιχεία……

Πάντα η « Ιστορία », έχει δύο πλευρές… Διαβάζω λοιπόν [  https://www.sansimera.gr/worldays/108 ]  ότι «Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής. Η Ημέρα Αντικαταναλωτισμού γιορτάζεται το τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρίου στην Ευρώπη [ δηλαδή για το 2016, η 26η Νοεμβρίου ]. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια από τον Καναδο-Εσθονό Κάλε Λασν, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα μιας μέρας, όπου οι καταναλωτές θα απείχαν από την πιο βασική τους ανάγκη. Ο Λασν ξεκίνησε ως στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας για να μεταστραφεί σε κήρυκα κατά του καταναλωτισμού. «Η κατανάλωση από μόνη της δεν είναι κακό, αλλά το τι αγοράζουμε» λέει. Και μας καλεί να αναλογισθούμε έστω και για μία μέρα τη σχέση της κατανάλωσης με την καταστροφή του περιβάλλοντος και τη φτώχεια. Οι πλούσιες χώρες της Δύσης, που αποτελούν το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, καταναλώνουν το 80% των πόρων της Γης, προκαλώντας δυσαναπλήρωτες καταστροφές στο περιβάλλον και άδικη διανομή του πλούτου. Οι αντίπαλοι της Ημέρας επισημαίνουν τη ματαιότητα του μηνύματος, καθώς η παροδική απομάκρυνση από τις αγορές δεν μπορεί να επιφέρει καμία αλλαγή στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού, γιατί 364 μέρες κατάφασης δεν μπορούν να επισκιαστούν από μια μέρα άρνησης του κατανάλωσης. ……  »

Επίσης δείτε :

Τα Briefing της  εβδομάδας

Η παρουσίαση των γεγονότων της ημέρας μέσω του daily briefing συνεχίστηκε.  Στην εβδομάδα που πέρασε είχαμε:

25-11-2016 Το briefing της ημέρας. Κατάργηση ακύρωσης θεωρημένων στοιχείων, μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε. και άλλα

24-11-2016 Το briefing της ημέρας – Εκπρόθεσμες διακοπές

23-11-2016 Το briefing της ημέρας – Οι αποδείξεις του 2016, οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και άλλα

22-11-2016 Το briefing της ημέρας (22.11.2016) – Περί προϋπολογισμού και φωτοβολταϊκών

21-11-2016 Το briefing της ημέρας (21.11.2016) – Παράταση εφαρμογής ασφαλιστικού – Πως εκπίπτουν οι ζημιές Ο.Ε.-Ε.Ε. από το PSI για το έτος 2012

Ι. Τα σπουδαιότερα της περασμένης εβδομάδας.

 1. (Φορο) Ασφαλιστικό (ν.4387/2016) – Οι Ομάδες « υψηλού κινδύνου ».

Και αυτή την εβδομάδα ήταν στο νούμερο 1, του « top ten », της Νομοθεσίας .

Αρκάς

Οι Ομάδες « υψηλού κινδύνου ».

1) Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α. Ε. και λαμβάνουν αμοιβή.

2) Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.

3) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)
4)  Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
5)
 Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών
6)  Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας .

7)  Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
8) Συνταξιούχοι που εργάζονται.

Στους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ( 12/5/2016 ) και εντεύθεν.

▣ Δείτε και το σχετικό άρθρο : Σε αχαρτογράφητα νερά η μείωση των συντάξεων όπου υπάρχει αγροτικό εισόδημα του Αναστάσιου Λυμπερίου , Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος, Λογιστής Α’ Τάξης.

9) Παράλληλη ασφάλιση.

Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της πρώτης αναληφθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.

Ασφαλισμένοι, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται , καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.:

α) μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 [ Μισθωτοί ] , για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 [ Αυτοαπασχολούμενοι ], για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39.

Καταργείται το άρθρο 39 [ «Ασφάλιση σε ένα φορέα» ] του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

10) Αγρότες.

Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ασφαλίζονταν ως αυτοπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, καταβάλλουν από 1.1.2017, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Προφύλαξη με «φάρμακα », από την Βουλγαρία ή την Κύπρο, μάλλον θα προκαλέσουν παρενέργειες. Για το «φάρμακο» Ι.Κ.Ε, για το οποίο έχουν γίνει αρκετές προαγορές ( ιδρύσεις και μετατροπές ) , θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ισχύ του, η «ερμηνευτική», μετά την επόμενη τροποποίηση του Νόμου. Επίσης κυκλοφορεί στο « παραεμπόριο» και το « φάρμακο», «Διακοπή δραστηριότητας και Επανεμφάνιση με άλλο Πρόσωπο». 

Πολλές και κρίσιμες  οι διευκρινήσεις, που πρέπει να δοθούν άμεσα,  για όλα τα ανωτέρω.

Αντιγράφω από το « Σχόλιο », της προηγούμενης Δευτέρας, του Κώστα Γραβιά :

Βέβαια, όσο καθυστερεί η κοινοποίηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του υπ. Εργασίας, τόσο εντείνεται και η αγωνία όλων, αφού κανείς δεν γνωρίζει πως θα ερμηνευτούν αρκετές επίμαχες διατάξεις του ν. 4387/2016. Στο χώρο μας υπάρχει αναβρασμός γύρω από το ασφαλιστικό, ενώ οι πελάτες πιέζουν για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να έχουν γίνει ήδη κινήσεις για αλλαγή εταιρικών σχημάτων κ.α. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι καλό είναι να μην προβούμε σε βεβιασμένες κινήσεις λόγω της πίεσης των πελατών γιατί μπορεί να βρεθούμε προ εκπλήξεων. Η πρότασή μου προς τους αρμοδίους είναι η εξής:

….. απαιτείται αφενός μεν, να δοθεί μια παράταση στην πρώτη εφαρμογή των διατάξεων, αφετέρου δε, να εξεταστούν εκ νέου πολλές από τις επίμαχες διατάξεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και στρεβλώσεις…. »

Στο ίδιο μήκος κύματος και η :

Ε.Σ.Κ.Ο.: «Απαιτούμε την παράταση της εφαρμογής του ασφαλιστικού νόμου για ένα χρόνο».

Σχετικά με τα «κουστούμια» της κρίσης , δείτε :

Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια.

Προϋπολογισμός: 1,3 δις από την αύξηση εισφορών ελ. επαγγελματιών, αγροτών, δημοσίου και λοιπών παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό – Τι προβλέπει για το ασφαλιστικό

2. Εκλογές στο Ο.Ε.Ε (Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016)

yannis-ioannou

Μην ξεχάσετε:

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 06:00 μ.μ. της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου 2016.

Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν 30 εκλογικά τμήματα στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ .

Για όλες τις πόλεις της Ελλάδας δείτε εδώ : Δημοσίευση των χώρων των εκλογικών τμημάτων που θα λειτουργήσουν στις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2016.

Όλη την δραστηριότητα και τις θέσεις των παρατάξεων μπορείτε να την δείτε στο « κουμπί » :  Εκλογές Ο.Ε.Ε. 2016

 1. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. – Δ.Π.Χ.Α

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2046 ΕΞ 30.9.2016 Μέθοδος Ολοκλήρωσης

 

Η εφαρμογή της μεθόδου της ολοκλήρωσης από λογιστικής απόψεως συνεπάγεται ότι το έσοδο και των κόστος των πωλήσεων αναγνωρίζονται στη χρήση που ολοκληρώνεται το έργο/υπηρεσία και παραδίδεται στον αγοραστή.

 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2049 ΕΞ 30.9.2016 Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές

 

Από λογιστικής απόψεως, η αναγνώριση των εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Συνεπώς έξοδα που πληρώνονται στο 2016 αλλά αφορούν το 2017, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο «προπληρωμένα έξοδα» και μεταφέρονται στα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017… Αν από φορολογικής απόψεως το έξοδο αναγνωρίζεται στη χρήση που καταβλήθηκε (2016), υπάρχει προσωρινή διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης.

Στην περίπτωση διαγραφής μέρους δανείου επιχείρησης από Τράπεζα, η διαφορά μεταξύ του παλαιού λογιστικού υπόλοιπου που παρουσιάζεται στα βιβλία της εταιρείας και της εύλογης αξίας της νέας υποχρέωσης συνιστά για την ελεγχόμενη εταιρεία έσοδο της περιόδου που έγινε η διαγραφή σύμφωνα με ΔΠΧΑ ( Σ.Ο.Λ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε )

Η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των ακινήτων από τη μέθοδο του κόστους στη μέθοδο της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία (σε λογιστικό πλαίσιο (Δ.Λ.Π.) μπορεί να γίνει είτε για το σύνολο των ακινήτων είτε μόνο για όλα τα επενδυτικά ακίνητα είτε μόνο για όλα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ( Σ.Ο.Λ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε ).

 1.  Ο Νόμος [4430/2016] για την « Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία …» ( «Κοιν.Σ. Επ.» , Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, κ.λ.π)

Άρθρα ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – Τι είναι και πώς λειτουργούν με τον νέο Ν. 4430/2016 (Μπατάκης Διομήδης, Λογιστής-φοροτεχνικός  )

[ Μια σημαντική ανάλυση, για μια ενδιαφέρουσα μορφή οργάνωσης, στην εποχή της κρίσης ]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Στον προσδιορισμό του κέρδους μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν περιλαμβάνεται ποσοστό εως 35% των κερδών προ φόρων εφ όσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους της
Tο παραπάνω ποσό αποτελεί για τους εργαζόμενους εισόδημα από μισθωτή εργασία
Το εναπομείναν κέρδος φορολογείται με 29%
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι.
Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, ….

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α. Κ…..
H ΚΟΙΝ.Σ.Επ. υποχρεούται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας της, να παρουσιάζει ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης του. …

Η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις της.
Η Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:…..

 

Συναφές και το θέμα : Αναστέλλεται η ηλεκτρονική υποβολή προσωρινής και οριστικής εγγραφής Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε και άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, έως 31.12.2016

 1. Αποφάσεις που ενδιαφέρουν

Φορολογική μεταχείριση ζημίας από την ανταλλαγή ομολόγων για προσωπικές εταιρείες

Επομένως, οι προσωπικές εταιρίες, οι οποίες, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, δεν έχουν τη δυνατότητα με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις να εκπέσουν τη χρεωστική διαφορά (ζημία) που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους ισόποσα σε βάθος τριακονταετίας, διατηρούν το δικαίωμα εφάπαξ έκπτωσης του ποσού αυτού από τα ακαθάριστα έσοδά τους στη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η ανταλλαγή των εν λόγω τίτλων με βάση τις διατάξεις της περ. η’ της παρ. 1 [ η) Της ζημίας που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου….]  του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

 

Τριάμισι χρόνια μετά την  ΠΟΛ.1134/6.6.2013,  με την « συμπληρωματική ερμηνευτική» ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016/17.11.2016, και «Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας», ερμηνεύτηκαν τα «ανερμήνευτα»….

Τα ανωτέρω σημαίνουν :

α) Τροποποιητικές δηλώσεις, για τις προσωπικές εταιρείες και β) Στις περισσότερες των περιπτώσεων λόγω του ορίου της πενταετίας για τον συμψηφισμό ζημιών, θα χαθούν πολλές από τις ζημιές του «κουρέματος».

Και «κουρεμένος» και «δαρμένος», αλλά και « όψιμα ερμηνευμένος »…….

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 – Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 1. Με βάση τα ανωτέρω και όσον αφορά τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρεται ως ενδεικτικό παράδειγμα ο συντελεστής απόσβεσης 4% για τα πάγια εκείνα που χαρακτηρίζονται ως μη κτιριακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως μη κτιριακές εγκαταστάσεις. Αντίθετα, στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς του παγίου είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής που προβλέπεται για την συγκεκριμένη κατηγορία παγίων (π.χ. «μηχανήματα» 10%).
  Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Για άλλη μια φορά, η Φορολογική Αρχή, χρησιμοποιώντας την κλισέ φράση «είναι θέμα πραγματικό », «αποφεύγει» να μας πει ρητά και κατηγορηματικά, ποιος ( κατά την άποψή της ) είναι ο συντελεστής απόσβεσης στα φωτοβολταϊκά .

Να υποθέσω ότι άλλα είναι τα «φωτοβολταϊκά» στο Ριόλο Αχαΐας, άλλα στην Ορεστιάδα και άλλα στην Ιεράπετρα ;

Επί του θέματος, δείτε και ένα παλιότερο άρθρο μας : Επιχειρήσεις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Ειδικά λογιστικά και φορολογικά θέματα Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης – Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Συνδέστε τα ανωτέρω ( « κούρεμα » και φωτοβολταικά )  με το :  « Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Φορολογουμένων . Οι σχέσεις του πολίτη με την φορολογική διοίκηση» και βγάλτε τα συμπεράσματα σας :

 

[ Ένα μικρό απόσπασμα από τον «Κώδικα» : …..

3.2.1 Παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης στους φορολογούμενους

Οι φορολογούμενοι μπορούν να αναμένουν:

 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις θα τους παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις επικαιροποιούν διαρκώς τις πληροφορίες αυτές
 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις επιδιώκουν να εισάγουν βελτιωμένες και προορατικές μεθόδους επικοινωνίας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις βελτιώνουν τις γνώσεις και την αντίληψή τους όσον αφορά τους φορολογούμενους, ώστε να είναι σε θέση να επικεντρώνουν την προορατική τους καθοδήγηση σε διαφορετικές κατηγορίες φορολογουμένων ή ομάδες στόχους (για παράδειγμα, νεοφυείς επιχειρήσεις) και να επικοινωνούν κατά τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ομάδων στόχων στις οποίες απευθύνονται
 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις επιδιώκουν να παρέχουν στοχευμένη και προορατική καθοδήγηση η οποία θα βοηθήσει τους φορολογούμενους να προβλέψουν τις φορολογικές τους οφειλές και να περιορίσουν τα σφάλματα

…………………….

3.2.2 Υπηρεσίες προς τους φορολογουμένους

Οι φορολογούμενοι μπορούν να αναμένουν:

 • ότι μπορούν να επικοινωνούν με τις φορολογικές διοικήσεις σχετικά με τις φορολογικές τους υποθέσεις
 • ότι θα διεξάγουν διάλογο με τις φορολογικές διοικήσεις , εφόσον απαιτείται
 • ότι έχουν δικαίωμα να ζητούν συνδρομή και να λαμβάνουν εύλογες υπηρεσίες (για παράδειγμα, ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές ή δημόσιες υπηρεσίες)
 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις εξετάζουν τα αιτήματα συνδρομής εγκαίρως και κατά τρόπο εμπεριστατωμένο
 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις δημοσιοποιούν το φάσμα των υπηρεσιών τους

3.2.4 Ερμηνείες γενικού χαρακτήρα 

Οι φορολογούμενοι μπορούν να αναμένουν:

 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις δημοσιεύουν ερμηνείες γενικού χαρακτήρα και τις εφαρμόζουν με συνέπεια
 • ότι οι φορολογικές διοικήσεις επιδιώκουν να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τις αιτήσεις των φορολογουμένων για τεχνική ερμηνεία και να απαντούν εγκαίρως.

Κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές για το φορολογικό πιστοποιητικό, το φάκελο τεκμηρίωσης και τους φορολογικούς ελέγχους

 • Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.
 • Ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση.
 • Στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου, εκτός από τη σχετική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα για την πραγματοποίηση του ελέγχου, απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού .
 • Η φορολογική διοίκηση μπορεί να διενεργεί επανέλεγχο στις περιπτώσεις που προκύπτουν νέα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που δεν θα μπορούσαν να είναι γνωστά στη φορολογική διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο, από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί κατόπιν του αρχικού ελέγχου .
 • Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, το οποίο πλέον είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις.
 • Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε (5) έτη, την έκδοσή του σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή σε διαφορετικό ελεγκτικό γραφείο. Η ως άνω υποχρέωση, η οποία δεν υπήρχε στις προϊσχύουσες διατάξεις, ισχύει για τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Τροπολογία για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και Αμοιβαίο Διακανονισμό για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων

 • Συμπληρώνεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013) με την Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994.
 • Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του Κ.Φ.Ε., η σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση νέας εταιρείας, η δημοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) και του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν. Τα ανωτέρω ισχύουν για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου.

ΙΙ. Οδηγίες προς Ναυτιλομένους

Αρκάς

 1. Προθεσμίες – Φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ 
30 Νοε 2016 Συγκεντρωτικές καταστάσεις

 1. Διόρθωση των αποκλίσεων των εξόδων για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις έτους 2015

 

 • ●●

Λήξη της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, στις 30 Νοεμβρίου 2016

 • ●●

Με ποιούς πλοηγούς ανά λειτουργικό θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο Taxis μετά την 5η Δεκεμβρίου .

 • ●●

Παράταση στη διαδικασία για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζόμενων από τα ΜΜΕ  Μετατίθεται εκ νέου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή από 1-4-2017

 • ●●

Έρχεται ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα(;)

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2017 που κατατέθηκε στη Βουλή, υπάρχει πρόβλεψη για εισπράξεις 24.000.000,00 ευρώ στον κωδικό αριθμό 0146 από τον φόρο στο εισόδημα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43, ν.4172/2013).

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 είχε ανασταλεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, βάσει του άρθρου 90 του νόμου 4316/2014.

 

← ●●●● § ●●●● →

 

 1. Εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.

Η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών με απλά λόγια [ Ένα κατατοπιστικό άρθρο της Επιστημονικής ομάδας του  TAXHEAVEN ]

 

Διακοπή εργασιών εντός τριάντα ημερών, τέλος η ακύρωση θεωρημένων στοιχείων  ΠΟΛ.1163/2016. Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους

Επισημάνσεις: Κατάργηση ακύρωσης στοιχείων στις διακοπές εργασιών βάσει της ΠΟΛ.1163/15.11.2016

← ●●●● § ●●●● →

 

 1. Ισολογισμός 31/12/2016 και υπολογισμός του φορολογητέου αποτελέσματος.

 

Υπενθυμίζω, μιας και φτάσαμε στο τέλος του έτους, βασικές αποφάσεις και άρθρα :

ΠΟΛ.1113/2.6.2015 – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)

 

γ) [ Δεν εκπίπτουν ] Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση……………

 

 • ●●

 

Άρθρα – Πίνακας μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών –

[ Σύνταξη: Ιαν’ 2016,  του Μαυρομμάτη Ν. Μιχαήλ / Εφοριακού υπαλλήλου, πιστοποιημένου Ελεγκτή]

 • ●●

 

Άρθρα – Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]

[ Της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας της ΣΟΛ Α.Ε.]

 • ●●

 

ΠΟΛ.1075/2016 – Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013 [ Απομείωση/υποτίμηση  αποθεμάτων ]

 

 1. Με τη λογιστική οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 της ΕΛΤΕ διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 20 όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι μικρότερη του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, η διαφορά (ζημία) επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
  7. Επομένως, η διαφορά από την αποτίμηση αποθεμάτων δεν αποτελεί δαπάνη εξεταζόμενη στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 22 του ν.4172/2013, αλλά επηρεάζει τα αποτελέσματα μέσω του κόστους πωληθέντων…..

 

 • ●●

 

Άρθρα – Η φορολογική αναγνώριση δαπάνης αξίας άνω των 500 ευρώ στο φορολογικό έτος 2015

[ Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος ]

 • ●●

 

Άρθρα – Οι αμοιβές διαχείρισης, η διανομή κερδών και η φορολογική μεταχείριση των πάσης φύσεως αμοιβών που δίνονται από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες

[ Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς ]

 

 • ●●

 

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 – Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

 

 ← ●●●● § ●●●● →

 

 1. Άρθρα  και Επισημάνσεις

Το καθεστώς εργασίας και ασφάλισης των αλλοδαπών εργατών γης

 

 • ●●

 

Φορολογικό πλαίσιο Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που ισχύει από 1.1.2014

[ Σημαντικό και εμπεριστατωμένο άρθρο, για τα «Ταμεία» αυτά, που αυξάνονται στην εποχή μας ]. Βιβή Τσίρκα,  τ. Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια. Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής της ΣΟΛ Α.Ε.

●●

 

Δωρεάν e-book: Ίδρυση εταιριών σε κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη που παρέχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς – Υποσχέσεις vs πραγματικότητα (Π.Ο.Φ.Ε.Ε. – Γιώργος Κορομηλάς)

 

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον συνάδελφο Γιώργο Κορομηλά, Λογιστή-Φοροτεχνικό, Συγγραφέα και Πρόεδρο του Ι.Ο.ΦΟ.Μ., κοινοποιεί το ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ vs ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», προϊόν της συνεργασίας με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε., με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων στο φλέγον αυτό θέμα.

 

 • ●●

 

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Συντελεστές φορολόγησης για το φορολογικό έτος 2016  (Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ)

 

 • ●●

 

Σύνοψη των αλλαγών στη νομοθεσία η οποία διέπει τις φορολογίες κεφαλαίου

Με την ΠΟΛ.1164/2016 κοινοποιούνται οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 στις φορολογίες κεφαλαίου.
Αναλυτικά:
Α. Διατάξεις Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας

Β. Διατάξεις Φορολογίας Δωρεών

 

 • ●●

 

Φοροδοξίες (20-11-2016 – Πηγή: Grant Thornton ): Γνωρίζετε ότι…

 

 • Τα μερίσματα που διανέμονται στο τρέχον έτος 2016 εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακράτηση με συντελεστή 10%. Στα προμερίσματα που διανέμονται από Α.Ε. ή στις προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών σε ΕΠΕ ή ΙΚΕ που πραγματοποιούνται μέσα στο φορολογικό έτος 2016, αλλά η απόφαση διανομής τους τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2017, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 15%.
  • Σε περίπτωση μείωσης μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (ΣτΕ 3733/2008 , ΣτΕ 2614/2008 και ΣτΕ 2523/1991), σε αντίθεση με τις προηγούμενες διατάξεις του Ν.2238/1994. Τα παραπάνω ισχύουν και για μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες που έχουν προκύψει πριν από την 1.1.2014 και η μείωση του κεφαλαίου λαμβάνει χώρα από την 1.1.2014 και μετά.
  • Για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν απαιτείται, πλέον, να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους κατά το οποίο προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η πενταετία ξεκινά από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός του οποίου προέκυψε η ζημία και όχι από το επόμενο φορολογικό έτος εντός του οποίου υπεβλήθη η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική).

Η εκχώρηση απαιτήσεων στο Δημόσιο έναντι οφειλής δεν έχει έρεισμα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

 

 (Επικαιροποιημένο) Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

 

ΙΙΙ. Οικονομία – Κοινωνία – Πολιτική

Orion Audit

 1. Ελληνική Οικονομία   

 

 • ●●

 

 1. Ενδιαφέρουν …..

■  Αικ. Παπανάτσιου: Χωρίς αποδείξεις το 2016 – Σε καμία περίπτωση δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο

■  Φοροδιαφυγή: Το Ε.Κ. στηρίζει την αυτόματη ανταλλαγή τραπεζικών δεδομένων

■  Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως σύστασης επιχειρήσεων – Μείωση κόστους σύστασης – Κατάθεση του νομοσχεδίου για την απλοποίηση σύστασης επιχειρήσεων

 1. Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως σύστασης
  Στο παρόν σχέδιο νόμου παρουσιάζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας μια σειρά πεδίων ,θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου.  ….
  2. Μείωση χρόνου σύστασης μίας επιχείρησης
  Με το παρόν σχέδιο νόμου ο χρόνος σύστασης  περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.
  3. Μείωση οικονομικού κόστους σύστασης
  Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.
  Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής….
 2. Παρεμβάσεις και απλοποιήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
  Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. …..Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.

  Κατατέθηκε το νομοσχέδιο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» – Τι προβλέπει

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας – και ο νέος νόμος, να αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

 Απάτη με το Φ.Π.Α. μέσω διαδικτυακών καταστημάτων

 Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ε. Κουντουρά: Σύντομα οι ανακοινώσεις για τις μισθώσεις (sharing economy) – Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές επιχειρήσεις

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

 1. Σύλλογοι & Οργανώσεις

■  Ο.Ε.Ε :  26ο τεύχος του Newsletter του Ο.Ε.Ε.

 • ●●

■  (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) – Συνεργαζόμενες Δυνάμεις: «Το Ο.Ε.Ε. πρέπει να διεκδικήσει την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και να δημιουργήσει μαζί με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (Συνδικαλιστικό Φορέα) αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών και με λογικότερο για την εποχή κόστος»

 • ●●

■  Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.: Επιστολή προς ΓΓΔΕ σχετικά με τις αποκλίσεις διορθωτικών ΜΥΦ

Προτείνουμε λοιπόν να τροποποιηθεί από την ΓΓΠΣ η σχετική σελίδα των αποκλίσεων και να προστεθεί φίλτρο όπου να μπορεί ο υποβάλλων την δήλωση να επιλέγει για να δει μόνο τις εγγραφές που χρειάζονται διόρθωση, δηλαδή αυτές που έχουν απόκλιση πάνω από 100,00€….

Παρακαλούμε να ενεργήσετε σχετικά με το θέμα το συντομότερο, αφού πλησιάζει η 30η Νοεμβρίου που είναι και καταληκτική ημερομηνία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων στις καταστάσεις του έτους 2015.
Τέλος εάν ο χρόνος δεν επαρκεί για να λυθεί το εν λόγω θέμα και μέχρι να διευθετηθεί τεχνικά, θα μπορούσατε να δώσετε ανάλογη παράταση για την διόρθωση των αποκλίσεων έτους 2015.

 

← ●●●● § ●●●● →

 

 1. Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής ( Με τον «Αρκά» )

Αρκάς

Αρκάς