Ο Προστάτης Άγιος των Λογιστών και οι εκλογές στο Ο.Ε.Ε.

Καλημέρα και Καλή εβδομάδα.
Καταρχήν προτείνω δύο βιβλία απαραίτητα σε κάθε Λογίστρια και Λογιστή.

α) « Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΠΗΔΗΞΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ »

Το Σχόλιο της Δευτέρας

[ Η Ιστορία :  Ένας Λογιστής, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 20.000 φορολογικές δηλώσεις ( Φ.Ε, Φ.Π.Α., Ε9, Μ.Υ.Φ κ.λ.π ) και έχοντας διαβάσει πάνω από 15.000  φορολογικές εγκυκλίους και Νόμους στην ζωή του,  έχει  το 60% των δεδομένων των «Συγκεντρωτικών Καταστάσεων», σε απόκλιση,  αποφασίζει να αλλάξει ζωή του και ανακαλύπτει ένα νέο Κόσμο…..  «Ένα βαθύτατα ανθρώπινο μυθιστόρημα για το ταπεινό μεγαλείο της κάθε μέρας και την ομορφιά τού να ζεις με πάθος ακόμα και όταν ο κόσμος πάει να σε πείσει ότι όλα είναι απελπιστικά άσχημα» …. ] Το βιβλίο κυκλοφορεί και με διαφορετική version από τις « Εκδόσεις Ψυχογιός »

β)   «Ο ΆΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Ο ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΝΟΣ, ( ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ )» 

Το Σχόλιο της Δευτέρας

[ Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ

Και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν με Πρόλογο του Γέροντα Λογιστή Δηλώσιου.

« Υπάρχουν δύο ανθρώπινες κύριες αμαρτίες, από τις οποίες προέρχονται όλες οι άλλες: ανυπομονησία και αμέλεια. Εξαιτίας της ανυπομονησίας διώχτηκαν από τον Παράδεισο, εξαιτίας της αμέλειας δεν επιστρέφουν. Ίσως όμως υπάρχει μόνο μία κυρία αμαρτία: η ανυπομονησία. Εξαιτίας της ανυπομονησίας διώχτηκαν, εξαιτίας της ανυπομονησίας δεν επιστρέφουν ».

( Φραντς Κάφκα –  Αφορισμοί )

Ι. Τα σπουδαιότερα της περασμένης εβδομάδας

1. Παρατάσεις και διακοπές   

Το Σχόλιο της Δευτέρας

α) Συγκεντρωτικές Καταστάσεις  ( Μ.Υ.Φ )

Παράταση ΜΥΦ
Με δεδομένο ότι για το έτος 2014 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.280.000 συγκεντρωτικές καταστάσεις, ότι για το έτος 2015 μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποβληθεί 1.070.000 δηλώσεις, και ότι ο αριθμός υποβληθεισών καταστάσεων την εβδομάδα που διανύουμε ανέρχεται σε κατά μέσο όρο 74.000/ημέρα, το συγκεκριμένο διάστημα κρίνεται επαρκές, ώστε να υποβληθούν και οι εναπομείνασες καταστάσεις.
Διόρθωση των «Αποκλίσεων» Το ματς αυτό « Μ.Υ.Φ. – ΛΟΓΙΣΤΕΣ», θα έχει και ένα πολύ συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο, την «Διόρθωση των «Αποκλίσεων»»
– Θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών.
– Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.
– Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

Διάφορες κατά καιρούς «ιδέες », για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η σημερινή ηλεκτρονική εποχή, έχουν εφαρμοστεί ή επιχειρήθηκαν να εφαρμοστούν. Όμως έχουν δύο μεγάλα μειονεκτήματα : αφενός είναι κατ΄ βάση αποσπασματικές, επαναλαμβανόμενες και ασύνδετες μεταξύ τους και αφετέρου απαιτούν, την επιπλέον εργασία των Λογιστών, χωρίς αυτό να αναγνωρίζεται από την Φορολογική Διοίκηση, ως Υποχρέωση παροχής διευκολύνσεων προς τους Λογιστές.

Σε παλιότερο «Σχόλιο» (16.06.2014 ), έγραφα για την ανάγκη ύπαρξης ενός χρονοδιαγράμματος : «  … εξηγώ τις προτάσεις μου:
α) Πρέπει να συσταθεί ένα θεσμικό όργανο «Ορισμού των φορολογικών προθεσμιών και των παρατάσεων αυτών», το οποίο θα αποτελείται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου , τα θεσμοθετημένα όργανα των λογιστών ( Ο.Ε.Ε – Π.Ο.Φ.Ε.Ε – Π.Ο.Λ ) και από εκπροσώπους των επιχειρήσεων και το όργανο αυτό να αποφασίζει για τα θέματα των προθεσμιών, μέσα στο πλαίσιο προδιαγραμμένων αρχών. Μερικές από τις «αρχές» αυτές , θα πρέπει να είναι :

 • Η χρονική διάρκεια που δίδεται για την υποβολή κάθε δήλωσης, πρέπει να τηρείται όχι μόνο ως προς την λήξη της αλλά και ως προς την αρχή της, δηλαδή η προθεσμία να αρχίζει να μετρά, όταν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής.
 • Σε περίπτωση μη έκδοσης, βασικής ερμηνευτικής εγκυκλίου, να μετατίθεται η προθεσμία λήξης της δήλωσης η δυνατότητα υποβολής της οποίας συναρτάται με την έκδοση της εγκυκλίου αυτής.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης τεχνικών προβλημάτων, να μετατίθεται ανάλογα η προθεσμία λήξης των δηλώσεων των οποίων προθεσμία λήγει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
 • Δεν θα μπορεί να γίνεται εισαγωγή νέας φορολογικής ή άλλης προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων ή παροχή στοιχείων, που αφορά τους Λογιστές , αν το όργανο αυτό κρίνει ότι επηρεάζει την ικανότητα ανταπόκρισης των ήδη θεσπισμένων προθεσμιών.
 • Η αποφυγή συσσώρευσης των προθεσμιών σε μια ημερομηνία. »

Το Σχόλιο της Δευτέρας

β) Sepenet.

Παράταση υποχρέωσης απόκτησης κωδικού στο Sepenet
Παρατείνεται έως 31.10.2016 η υποχρέωση απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τους εργοδότες στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr).
Η απόφαση Σχετικά με το ο Sepenet  δείτε και  :  την κωδικοποιημένη απόφαση 34331/Δ9.8920/26.07.2016 απόφαση «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)Αριθμ. οικ. 44203/Δ9.11555 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 34331/Δ9.8920/ 26-7-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)».
  Sepenet – Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής στο portal ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

  Οδηγίες Sepenet για τις δύο πρώτες αιτήσεις, εργατικής διαφοράς και καταγγελίας

  Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Α. για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σ.ΕΠ.Ε.

Όσον αφορά το νέο ολοκληρωμένο σύστημα Σ.Ε.Π.Ε.

1. Το σύστημα μέχρι και σήμερα που έπεσε εντελώς υπολειτουργούσε με αποτέλεσμα να είμαστε πάρα πολλές εργατοώρες πάνω από ένα Η/Υ χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μη αναγνωρίζοντας τους κωδικούς του ΙΚΑ.

2. Δεν καταλαβαίνουμε το σκεπτικό να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία εγγραφής αφού το σύστημα δεν αφορά εργασίες για οι οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ημερομηνίες.

3. Γιατί θα πρέπει να εγγραφούν και όσες επιχειρήσεις είχαν κάποτε προσωπικό αλλά όχι τώρα.

4. Ενώ για να κάνουμε εγγραφή χρησιμοποιούμε τους κωδικούς του taxis και του ΙΚΑ, ποιος ο λόγος να μη μπορώ να χρησιμοποιήσω τους ανωτέρω κωδικούς και να με υποχρεώνει να βάζω ένα πρόθεμα που μου προτείνει αυτόματα το σύστημα.

5. Βάζοντας σαν υποχρέωση σε κάθε επιχείρηση να έχει δικό της e-mail, μη ξεχνάμε ότι το σύστημα δεν απευθύνεται μόνο σε νέους επιχειρηματίες αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι κοντεύουν να βγουν στη σύνταξη και δεν γνωρίζουν καν τι είναι ο Η/Υ.

Αναβάθμιση Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ – Διασταύρωση στοιχείων εργαζομένων μέσω διασύνδεσης με τη Γ.Γ.Δ.Ε. – Επιμήκυνση του χρόνου διακοπής για λόγους τακτικής συντήρησης
Σας κάνουμε γνωστό ότι από τις 28/09/2016 και στο εξής, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα τίθεται εκτός λειτουργίας κάθε Τετάρτη [ κάθε Τετάρτη ]  από τις 16:00 έως 21:00 για λόγους τακτικής συντήρησης, αντί για τις 18:00 έως 21:00 που ισχύει έως σήμερα.
Η προκαθορισμένη αυτή διακοπή σαφώς δεν συμπεριλαμβάνεται στις περιπτώσεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’2163/30.08.2013), βάσει της οποίας, όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες τους, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία, γνωστοποιώντας
ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα εκ του Νομού προθεσμία της ανωτέρω υποβολής. [ !!!!! ].
Η απόφαση Αριθ. πρωτ.: 41814/Δ. 10.198/ 16.9.2016 Λειτουργία Π.Σ. ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ «ΕΡΓΑΝΗ- Επιμήκυνση του χρόνου διακοπής για λόγους τακτικής συντήρησης

Με αφορμή την ανησυχία πολλών συναδέλφων, σχετικά με το πόσους κωδικούς θα πρέπει να έχουμε ( αφού οι Δημόσιες Υπηρεσίες, αδυνατούν ή δεν θέλουν ή δεν ενδιαφέρονται για να έχουμε ίδιους κωδικούς πρόσβασης, ανά αντικείμενο ( π.χ. εργατικά ) ), θυμίζω ότι ο Γέροντας Λογιστής Δηλώσιος, έχει προβλέψει ότι το 2020, κάθε πολίτης θα έχει 300 κωδικούς για να μπορεί να συνδέεται με τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα. Οι δε Λογιστές 7.000 ( για αυτούς και τους πελάτες τους ) . Επίσης είπε να σταματήσουμε να βάζουμε ως κωδικό την ημερομηνία γέννησης μας.

γ) Αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών του Υπ. Οικονομικών. 

Από ότι φαίνεται, προλάβαμε τουλάχιστον έως την 5η Δεκεμβρίου 2016, αντί για σήμερα, έναν μικρό «ηλεκτρονικό» πανικό, αν και νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογημένη η ανησυχία λόγω κυρίως παραπληροφόρησης.

Σχετικά με το θέμα έχουμε τις εξής δημοσιεύσεις :

Μεταφορά της ημερομηνίας αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών του Υπ. Οικονομικών για την 5η Δεκεμβρίου 2016 

[Παρακαλούνται εκ νέου οι χρήστες εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είχαν ενημερωθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις (ανακοίνωση Ιουνίου, ανακοίνωση Σεπτεμβρίου ), να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα εγκαίρως για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα ασυμβατότητας………..]

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για μεταφορά ημερομηνίας έναρξης ασφαλούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2

Απάντηση Ελλήνων Χρηστών Internet σε επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. σχετικά με το ασφαλές πρωτόκολλο ασφαλείας

[Αυτή η αλλαγή πρωτοκόλλου σημαίνει ότι: από την επόμενη Δευτέρα ( πήρε παράταση 5/12/2016 ) για  δεν θα υποστηρίζεται μια σειρά πλοηγών/browser διαδικτύου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Chrome 74% χρηστών, Firefox 17% χρηστών, Safari 4% χρηστών) τους οποίους χρησιμοποιούν οι χρήστες για να εξυπηρετηθούν στο TAXIS/GSIS/e-υπηρεσίες ΥΠΟΙΚ.
Η αλλαγή του πρωτοκόλλου επιβαρύνει όλες και όλους με πολλές εργατοώρες για την αναβάθμιση των συστημάτων καθώς και δυσβάσταχτο -επιπλέον και μη προγραμματισμένο- οικονομικό κόστος (σε υλικό για να λειτουργεί σωστά το λογισμικό και να υποστηρίζει το νέο πρωτόκολλο).]

δ) Άλλες παρατάσεις.

Δ.Ε.Η.: Παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου για την Ευνοϊκή Ρύθμιση Οφειλών

Παράταση προθεσμίας προγράμματος ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών από την ΕΥΔΑΠμέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016.

ETAA – Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30/11/2016.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή του έτους 2016 (χρήση 2015)

Με την υπόψη τροπολογία, μετατίθεται κατά 15 ημέρες η έναρξη και η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2016 (χρήση 2015) του ν. 3213/2003, καθώς και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η προθεσμία αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017.

ΠΟΛ.1144/2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 8-9-2016 στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης  –  Παρατείνονται μέχρι και την 8-3-2017.  

 

Το νέο Ασφαλιστικό

Γ. Κατρούγκαλος: Επικρατέστερο σενάριο ο υπολογισμός των εισφορών για το α’ εξάμηνο του 2017 με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2015 .

Σας θυμίζω, για να λάβετε τα μέτρα σας ότι, σύμφωνα με το Αρθρο 39. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, παρ. 7 του Ν. 4387/2016  ισχύουν τα εξής  :

« 7. Υποχρέωση εισφοράς κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο σχετικά με τις εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών έχουν, πέραν των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και οι εξής:
α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)
β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α. Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών
δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων
ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας»

Τέλος για να μην ξεχνιόμαστε, δείτε ( σας ενδιαφέρει και προσωπικά ) :

Πρόγραμμα υπολογισμού εισφορών και φόρων βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Σημειώνω ότι οι εισφορές των πρώτων μηνών του 2017, θα υπολογιστούν ( καταρχήν ), με βάση το εισόδημα του 2015.

 1. Εκλογές στο ΟΕΕ (Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016)

«Αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θ’ ανοίξουμε το δρόμο».

(Αννίβας 247 – 183 π.Χ. , Καρχηδόνιος στρατηλάτης)

 

Το ΟΕΕ έχει προκηρύξει την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των μελών των Τοπικών Διοικήσεων (ΤΔ) των 16 Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΤ) του, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016.
Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών της ΣΤΑ, έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2015, καθώς και όσοι εγγραφούν στο Ο.Ε.Ε , μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016…

 

Ανακοίνωση Ο.Ε.Ε. για τις εκλογές – Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τα μέλη που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι 5/11

Στο άρθρο μου στις   19-02-2016,    Προτάσεις για ένα μεγαλύτερο και δυνατότερο «Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Ο.Ε.Ε.) ανέφερα μεταξύ άλλων :

«Δύο θέματα (από αρκετά ίσως), που αφορούν την προοπτική ανάπτυξης του Ο.Ε.Ε, νομίζω ότι έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο, αλλά και πρέπει να μπουν στην ατζέντα των συζητήσεων στα αρμόδια όργανα  του Ο.Ε.Ε.
α ) Να δικαιούνται, να γίνονται μέλη του Ο.Ε.Ε και οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης και
β ) Να διοργανώνεται κάθε 2-3 χρόνια, από το Ο.Ε.Ε  Πανελλήνιο Συνέδριο με θέματα Οικονομίας, Λογιστικής και Φορολογίας.

Να παραθέσω τις απόψεις μου σχετικά με το πρώτο: ………..

Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν είναι: Γιατί οι πτυχιούχοι των οικονομικών τμημάτων των Τ.Ε.Ι , να μην  μπορούν να είναι μέλη  στο Ο.Ε.Ε.; Είναι καλός αυτός ο «αποκλεισμός»  για την προοπτική ανάπτυξης του Ο.Ε.Ε  ή όχι ; …

Εκτιμώ  λοιπόν ότι αν κατά την εποχή των διεργασιών της ίδρυσης του Ο.Ε.Ε υπήρχαν τα  Τ.Ε.Ι, με την σημερινή τους μορφή, οι απόφοιτοί τους θα συμμετείχαν μαζί με τους άλλους φοιτητές των Οικονομικών Σχολών στην ίδρυση του Ο.Ε.Ε………

Θυμίζω,  για να καταλάβει κάποιος την εξέλιξη των πραγμάτων,  ότι κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του το Σ.Ο.Λ ( Σώμα Ορκωτών Λογιστών ), δεχόταν ως υποψήφιους για τις εξετάσεις και πρόσληψη των επιτυχόντων,  μόνο αποφοίτους της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.  και ότι  η προσπάθεια αναβάθμισης στην δεκαετία του ’40, της «Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών» ( σημερινό Πανεπιστήμιο Πειραιά ) προκαλεί την αντίδραση του Πολυτεχνείου και της Ανωτάτης Εμπορικής (σημερινό Οικονομικό  Πανεπιστήμιο)  ….
Ας αρχίσει λοιπόν, καταρχήν μέσα από τα αρμόδια όργανα  του Ο.Ε.Ε, μια τέτοια συζήτηση και ας υπάρξει η γενναιότητα,  για την λήψη των σωστών αποφάσεων ( υπάρχει και η δυνατότητα μεταβατικής  περιόδου ), με στόχο το δυνάμωμα του Ο.Ε.Ε., πέρα από την στενή λογική ότι  «θα αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων».  »

 

Και όσους ενδιαφέρει η Ιστορία, μπορούν να δουν :  Η ιστορία της ίδρυσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

Μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές κινουμένων σχεδίων ήταν ο Ροζ Πάνθηρας. Η σιωπηλή ροζ φιγούρα με το αργό περπάτημα και τα μισόκλειστα μάτια που κατέστρωνε σχέδια και έμπλεκε συνεχώς σε μπελάδες με μουσική υπόκρουση το χαρακτηριστικό τζαζ θέμα του Χένρι Μαντσίσι. Ήταν το 1963 όταν ο σκηνοθέτης Μπλέικ Έντουαρντς ανέθεσε στον Ντέιβιντ Ντε Πατιέ και στον Φριτζ Φρέλεγκ να δημιουργήσουν κάτι πρωτότυπο ώστε να «ντύσει» τους τίτλους της ταινίας Ροζ Πάνθηρας. Ένα χρόνο αργότερα το ψηλόλιγνο αιλουροειδές κάνει την εμφάνισή του στους τίτλους της ομώνυμης ταινίας αφού έχει επιλεγεί από τον Έντουαρτς ανάμεσα σε δεκάδες άλλες φιγούρες κινουμένων σχεδίων. Από τότε σε κάθε ταινία του Ροζ Πάνθηρα η χαριτωμένη φιγούρα εμφανιζόταν στους τίτλους αρχής και τέλους. Έγινε τόσο δημοφιλής που απέκτησε δικό της χρόνο προβολής. Λίγα χρόνια αργότερα δημιουργήθηκε σειρά κινουμένων σχεδίων την οποία το NBC πρόβαλε κάθε σαββατοκύριακο. Η σειρά προβλήθηκε από την ΕΡΤ στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και καθήλωσε του πιτσιρικάδες μπροστά στις τηλεοράσεις τους απολαμβάνοντας τον πολυμήχανο ήρωα με το απαθές ύφος. Κάθε ιστορία ήταν περίπου 7 λεπτά και συνήθως προβάλλονταν 2-3 επεισόδια μαζεμένα. Μαζί με τον Ροζ Πάνθηρα εμφανίζονται κι άλλοι χαρακτήρες όπως ο μικρος λευκός ανθρωπάκος με μουστάκι, ο οποίος συνήθως τσακώνεται με τον Ροζ Πάνθηρα, ο σκύλος του, ο επιθεωρητής Κλουζώ και ο βοηθός του, το μυρμήγκι και ο μυρμηγκοφάγος . Το πρώτο καρτούν του Ροζ Πάνθηρα είχε τεράστια επιτυχία και κέρδισε το Όσκαρ κινουμένου σχεδίου μικρού μήκους το 1964….

Διαβάστε όλο το άρθρο: https://www.mixanitouxronou.gr/o-amilitos-ke-mistiriodis-roz-panthiras-to-kinoumeno-schedio-pou-ekane-tileoptiki-kariera-me-episodia-7-lepton-xekinise-apo-ton-kinimatografo-ke-kerdise-to-vravio-oskar/

 

4. Εργατικά ασφαλιστικά

Άρθρα Ετήσιος πίνακας προσωπικού (  Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης )

Γενικοί και ειδικοί όροι συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων και των τέκνων θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Απάντηση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σχετικά με καταβολή τρέχουσων εισφορών με τον νέο κωδ. πληρωμής

“Σε συνέχεια του από 23/09/2016 Δελτίο Τύπου, σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) εμφανίζεται στην καρτέλα του εργοδότη στο λογισμικό του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με μισθολογική περίοδο το μήνα καταβολής των εισφορών, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη διαχείριση ελέγχου του εργοδότη, ως προς τη χρέωση – πίστωση και έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.” ( ;;;;; )

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 25/26.9.2016 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, προ εγγραφής

 

 1. Ν.4425/2016

Ολοκλήρωση Κωδικοποίησης νομοθεσίας με την δημοσίευση του ν. 4425/2016 Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

 1. Αποφάσεις που ενδιαφέρουν

 

Κ.Υ.Α. αριθ. 3133.1-76888-2016 – Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσής του.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κ.υ.α. 3133.1-76888-2016 με την οποία καθορίζεται το Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.).

 

Στο ειδικό καθεστώς επιβολής Φ.Π.Α. επί «περιθωρίου κέρδους» μπορούν να ενταχθούν τα «μεταχειρισμένα εξαρτήματα (ανταλλακτικά) αυτοκινήτων οχημάτων»

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα YVES BOT της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως στην παραπομπή υπόθεσης για διευκρίνηση του εάν τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων οχημάτων μπορούν να χαρακτηριστούν ως «μεταχειρισμένα αγαθά», προτείνει πως πρέπει να εφαρμοστεί το ειδικό καθεστώς «περιθωρίου κέρδους» στα μεταχειρισμένα αυτά αγαθά, επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στον τομέα της επαναχρησιμοποιήσεως τους, οι οποίες τα αφαιρεθούν από όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του και απέκτησαν από ιδιώτες, δηλαδή να επιβάλλεται Φ.Π.Α. μόνο στη διαφορά μεταξύ του ποσού της συνολικής τιμής πώλησης και του συνολικού ποσού της τιμής αγοράς (περιθώριο κέρδους).

 

Όλες οι λεπτομέρειες για την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στους Αγρότες για το 2016.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι προς επιστροφή, η ποσότητα για την οποία υπολογίζεται η επιστροφή, οι διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

[4423/2016] Νόμος 4423/2016 Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν τους Λογιστές :

Αρθρο 25. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Αρθρο 27. Τηρούμενα βιβλία.

Αρθρο 29. Διαχειριστικό υπόλοιπο – αποθεματικά

Αρθρο 30. Έκτακτη εισφορά

Αρθρο 43. Φορολογικές απαλλαγές

 

ΠΟΛ.1143/2016  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (141 Α’) που αναφέρεται στην πρώτη ταξινόμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημάτων.

 

Κατά συνέπεια, για τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα από άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, λαμβάνεται πλέον υπόψη για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμησή τους σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ και όχι η πρώτη ταξινόμησή τους στην Ελλάδα. ….

 

ΙΙ. Οδηγίες προς Ναυτιλομένους

 1. Προθεσμίες – Φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ

Καταρχήν δείτε :  Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Οκτωβρίου 2016

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ’ αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση ή αφορούν σε νέες υποχρεώσεις:

7 Οκτ 2016 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

 1. 7 Οκτ 2016  Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015
21 Οκτ 2016
 1. 21 Οκτ 2016  Ετήσιος πίνακας Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
31 Οκτ 2016 Υποχρέωση εγγραφής εργοδοτών στην νέα υπηρεσία (www.sepenet.gr)

 1. 31 Οκτ 2016  Προθεσμία εγγραφής εργοδοτών στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr)

 

Πρόσκληση εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων ανέργων νέων ηλικίας 25-29 ετών στα μητρώα του ΟΑΕΔ έως 6/10 για πρόσβαση στο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας  – ΟΑΕΔ αριθ. πρωτ.: 75080/30.9.2016 Δημόσια πρόσκληση Νο 10/2016, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους (επιβλέποντες φορείς) για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης

2. Τροποποιητικές Ε9 – Συμψηφισμοί φόρων

Άνοιξε η εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 – 2016

Οι επιστροφές φόρου στο Taxis.

Η κυρία Σεχπερίδου,  ανέφερε ότι, σε δύο περίπου μήνες θα υπάρχει η δυνατότητα να βλέπει ο κάθε φορολογούμενος και το ποσό της επιστροφής του στο σύστημα του taxis, ενώ σε επόμενο στάδιο θα δοθεί η δυνατότητα να κάνει ηλεκτρονικά ο φορολογούμενος τους συμψηφισμούς που επιθυμεί (για ποσά που οφείλει με ποσά που δικαιούται να λάβει).

Δεν ανέφερε όμως αυτό που όλα τα ΜΜΕ έγραψαν. ‘Οτι θα γίνουν άμεσα συμψηφισμοί  μόλις δοθεί η ανωτέρω δυνατότητα.

3. Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών

Το Σχόλιο της Δευτέρας

Όσοι δεν πληρώσατε τους φόρους στο τέλος Σεπτέμβρη,  δείτε : Πως μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς τη φορολογική διοίκηση. Ποιές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα.

Δύο είναι οι ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα σε ό,τι αφορά στην αποπληρωμή σε δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση.

α) Η πάγια ρύθμιση της υποπαραγράφου A2 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013

Δόσεις : Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Αίτηση : Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στο taxis.

β) Και η  ρύθμιση του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ΚΦΔ, (ν.4174/2013 )

Δόσεις :  Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12). Κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που βεβαιώνονται και καταβάλλονται εφάπαξ.

Αίτηση : Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

 1. Ενδικοφανή προσφυγή

Ενημερωτικό φυλλάδιο Γ.Γ.Δ.Ε. για την ενδικοφανή προσφυγή

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί πράξεις των φορολογικών αρχών, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσής του, με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής .
Διαδικασία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
– Κατάθεση: Στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
– Προθεσμία άσκησης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1/8-31/8.
– Περιεχόμενο: Στοιχεία του φορολογούμενου, προσβαλλόμενη πράξη, λόγοι στους οποίους βασίζεται το αίτημα, ..
Αναστολή καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης
– Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού, εφόσον καταβληθεί το υπόλοιπο 50%.
– Για την αναστολή του καταβλητέου ποσοστού 50% ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή, αίτημα αναστολής.

– Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της στην αρμόδια φορολογική αρχή (Δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1/8-31/8).
– Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε σιωπηρά.

Επίσης

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ.: 934/5.9.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 935/5.9.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

 1. Εγκλήματα φοροδιαφυγής

Άρθρα Εγκλήματα φοροδιαφυγής (Μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4337/2015)  ( της Δικηγόρου ΝΕΝΑΣ Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ )

[Το άρθρο είναι προσβάσιμο μόνο από τους συνδρομητές του κόμβου]

Κοντεύει σχεδόν ένας χρόνος από τη δημοσίευση του Ν 4337/2015, οι διατάξεις του οποίου επαναπροσδιόρισαν την έννοια της φοροδιαφυγής τόσο σε επίπεδο διοικητικών κυρώσεων, όσο και σε επίπεδο ποινικής δίωξης. Στο τι θεωρεί πλέον ο νομοθέτης ως έγκλημα φοροδιαφυγής δε θα σταθούμε καθώς το λεκτικό του άρθρου 66 του Ν 4174/2013 απαριθμεί εξαντλητικά τόσο τις πράξεις που απαξιούνται ποινικά όσο και τις προβλεπόμενες ποινές. …. Αυτουργός ή συνεργός κατά περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί και ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων (ως άμεσος συνεργός). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συνήθως λογιστές και φοροτεχνικοί για την ποινική ευθύνη των οποίων αναφερθήκαμε σε προηγούμενο άρθρο μας. [Άρθρα Υποχρεώσεις λογιστών – Συνέργεια στην τέλεση εγκλημάτων φοροδιαφυγής (Νομοθετική και πρακτική επισκόπηση)]…………..
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ : Η συνδυαστική ανάγνωση του άρθρου 68 παρ. 1 με το άρθρο 55Α παρ. 1 του Κ.Φ.Δ., θέλει την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς :
– από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
– από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης αρμόδια για τη φορολόγηση Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. υποβολής της δήλωσης)
– από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας,
βάσει της οριστικής πράξης προσδιορισμού του φόρου……

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η προβληματική των νέων διατάξεων, ειδικά ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν την έκδοση και λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων και τον συσχετισμό αυτών με την ποινική προέκταση φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήματος και στο ΦΠΑ παρουσιάζει ενδιαφέρον και αναμένουμε σχεδόν με κομμένη ανάσα την δημοσιοποίηση σχετικών αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμών. Η οποιαδήποτε απόπειρα νομοθετικής επέμβασης προκειμένου να διορθωθούν τα κενά του ν 4174/2013 που εντοπίσαμε θα λειτουργήσει ex nunc καθώς το υπάρχον μη σαφές νομοθετικό πλαίσιο , ως ευνοϊκότερο, δρα σε όφελος του κατηγορουμένου.

 1. Αναγκαστικά μέτρα είσπαρξης δημοσίων εσόδων

Άρθρα (Ενημερωμένο) Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κατασχέσεις). Ακατάσχετα ποσά, όρια και περιπτώσεις. Αναστολή. Άρση επιβληθεισών κατασχέσεων.

[Το άρθρο είναι προσβάσιμο μόνο από τους συνδρομητές του κόμβου]

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ε.Δ.Ε., τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής:
i) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του, εν γένει στα χέρια τρίτου.
ii) Κατάσχεση ακινήτων………

 1. Ακατάσχετα ποσά, όρια και περιπτώσεις (προστασία).
  Α) Εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων:
  1) Τα κινητά πράγματα που περιγράφονται στο άρθρο 17 του Κ.Ε.Δ.Ε

2) τα υπό ειδικών νόμων διατηρηθέντων εν ισχύϊ διά του άρθρου 52 του Εισαγ. Νόμου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενα ακατάσχετα, .
3) η εταιρική μερίς επί προσωπικών εταιριών,
4) αι απαιτήσεις διατροφής,
5) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
6) τα 4/5 των ημερομισθίων, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/5 αυτών διά τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων τούτων
7) το 1/2 των εφ` άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας …
8) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.
(σχετ. ΠΟΛ.1222/6.10.2015 και ΠΟΛ.1182/25.7.2014).

Β) Ακατάσχετα ποσά με βάση διατάξεις νόμων.
1) Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές
2) Κατάθεση για πλειοδοσία σε πλειστηριασμό
3) Επιδότηση ενοικίου ν.4320/2015
4) Κρατική επιχορήγηση
5) Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
6) Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
7) Ενισχύσεις
8) Κατάθεση για εξόφληση οφειλής ασφαλιστικού ταμείου.
9) Οι οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και τα βοηθήματα που προβλέπονται από το ν.δ. 57/1973 και την 2673/2001 Κ.Υ.Α. ( υλοποίηση  προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λπ., ……………

 1. Χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα

Συνοπτικό εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα (Σεπτέμβριος)

 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις κληρονομιές είναι η Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου και για τις δωρεές και γονικές παροχές του τόπου κατοικίας του δωρητή ή γονέα.

……………….

Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτό, επιβάλλεται φόρος, για την καταβολή του οποίου υπόχρεος είναι ο αγοραστής.

Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης υποβάλλονται πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.

Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, την αγορά γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων από αγρότες και άλλες περιπτώσεις μεταβίβασης χορηγείται απαλλαγή από το φόρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

……………….

Στις περιπτώσεις που η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίσταται υποχρεωτική αυτό χορηγείται, εφόσον ο αιτών δεν έχει συνολικές ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές (τόσο ατομικές, όσο και οφειλές από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα του αιτούντα, καθώς και οφειλές στους Δήμους και προς τρίτους που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση), άνω των τριάντα (30) Ευρώ βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση ή αν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (ρύθμιση, σε καθεστώς αναστολής είσπραξης), ενώ παράλληλα δεν υφίσταται εκκρεμότητα, όσον αφορά στην υποβολή των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων ή δέσμευση έκδοσης αποδεικτικού από Τελωνείο ή άλλη Αρχή ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) και 46 του ν. 4174/2013….
Ο συναλλασσόμενος απαλλάσσεται ο ίδιος της υποχρέωσης προσκόμισης του αποδεικτικού ενημερότητας στους φορείς και στις υπηρεσίες που έχουν πιστοποιηθεί να το ζητούν και να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον αυτό υποστηρίζεται.

Σε περίπτωση που υφίστανται τακτοποιημένες οφειλές και ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου με τίμημα, αυτό εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης μέρους ή του συνόλου των ληξιπροθέσμων οφειλών.
Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία βεβαίωση οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

 

Δείτε και το άρθρο του   Χαράλαμπου Καλόσακα της 19/9/2016,  Συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου έναντι βεβαιωμένων οφειλών.
………………….

Τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται με την έναρξη εργασιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής τους, εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ όπου απαιτείται,…

Τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Σχόλιο της Δευτέρας

 

 

 1. Ελληνική Οικονομία

Τι συζήτησαν Τσίπρας-Στουρνάρας για τράπεζες-κόκκινα δάνεια

Αύξηση κατά 1,3 δις περίπου των καταθέσεων το μήνα Αύγουστο

Περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα το μήνα Αύγουστο

Πλεόνασμα ύψους 3.751 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Στο 23,4% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2016

 

 

 1. Ενδιαφέρουν

Τα όρια ένταξης των επιχειρήσεων στο Φ.Π.Α. στις χώρες της Ε.Ε. καθώς και οι συντελεστές Φ.Π.Α. όπως ισχύουν σήμερα

Τι είπαν οι δημοσιογράφοι των panama papers στο Ε.Κ. – Ενεργός ο ρόλος των τραπεζών στην φοροαποφυγή

Τα ποσά που πληρώνουν τα κράτη-μέλη στην Ε.Ε. – Ποια είναι η εισφορά της Ελλάδας

Τρ. Αλεξιάδης: «Ο ειδικός επαγγελματικός λογαριασμός θα προχωρήσει – Εξετάζουμε χρονική μετάθεση της κατάργησης μειωμένου Φ.Π.Α. στα νησιά»

Οι απάνθρωποι    του Σταυρουλάκη Αρτεμ. Κωνσταντίνου

 

 1. Σύλλογοι & Οργανώσεις

Επιστολή του 1ου Π.Τ. Θράκης σχετικά με τις εξοφλήσεις τιμολογίων και στοιχείων κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας

 

Είναι επομένως σημαντικό να αποτυπωθεί εγγράφως από τη φορολογική διοίκηση η διεύρυνση του παραπάνω διαστήματος, δηλαδή ότι η εφαρμογή της παρέκκλισης του τρόπου εξόφλησης αφορά τιμολόγια και γενικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 19.07.2015, ημερομηνία λήξης της τραπεζικής αργίας.

 

[ Πολύ σωστά  θίγεται, ένα θέμα που δυστυχώς η Φορολογική Διοίκηση, δεν ξεκαθάρισε, πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – Σχετικό και το άρθρο μου  φορολογική αναγνώριση δαπάνης αξίας άνω των 500 ευρώ στο φορολογικό έτος 2015 ]

Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ.: Αίτηση επιστροφής της διαφοράς τέλους επιτηδεύματος στις εφορίες Α’ και Ιωνίας Θεσ/νικης  [ Πολύ σημαντικό ]

….στις περιοχές Πεντάλοφος, Νεοχωρούδα, Δρυμός, Λητή, Λαγυνά κλπ με Τ.Κ. 54500, το σύστημα υπολόγιζε τόσο για τις εταιρίες όσο και για τις ατομικές επιχειρήσεις, υψηλότερο τέλος επιτηδεύματος απ’ ότι θα έπρεπε.
Το πρόβλημα έχει διορθωθεί από το taxis και προτρέπουμε τους συναδέλφους και όλες τις επιχειρήσεις με Τ.Κ. 54500 που βρίσκονται στις ως άνω περιοχές, να προβούν σε αίτηση επιστροφής των διαφορών για τα 3 έτη που δεν έχουν παραγραφεί. ……….

Οι θέσεις του Ο.Ε.Ε. για τη διαδικασία πώλησης των «κόκκινων» δανείων

Α.ΚΙ.Ο.Ε.: «Να οριοθετηθεί το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού. Να ορίσουμε εκ νέου τα όρια άσκησης καθώς και νέο μηχανισμό έλεγχου για τις μικρές επιχειρήσεις»

 

 1. Η ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗΣ)

 

Ο Ναπολέων Σουκατζίδης (1909 – 1 Μαΐου 1944) ήταν ένας από τους 200 αγωνιστές που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου του 1944.
Γεννήθηκε στην Προύσα το 1909. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Κρήτη (στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου ) . Σπούδασε στη Εμπορική Σχολή του Ηρακλείου, εργάστηκε ως λογιστής και υπήρξε πρόεδρος των Εμποροϋπαλλήλων Ηρακλείου. Ανέπτυξε σημαντική συνδικαλιστική δράση, εξαιτίας της οποίας συνελήφθη και εξορίστηκε στον Αϊ Στράτη. Ακολούθως μεταφέρθηκε στις φυλακές της Ακροναυπλίας, των Τρικάλων και της Λάρισας και τελικά κατέληξε στο Χαϊδάρι. Ο Σουκατζίδης καθώς ήξερε γερμανικά, χρησιμοποιούνταν ως διερμηνέας. Μια επίθεση των ανταρτών εναντίων των Γερμανών στους Μολάους, φέρνει την διαταγή να εκτελεστούν ως αντίποινα διακόσιοι κρατούμενοι.
Λίγο πριν από το χάραμα της Πρωτομαγιάς του 1944 η Γερμανική Διοίκηση μαζεύει τους κρατούμενους και δίνει στον Σουκατζίδη να διαβάσει την διαταγή και τα ονόματα.
Ο Σουκατζίδης διαβάζει στο όνομα 167 –το όνομά του- φωνάζει «Παρών» και δίνει τον κατάλογο στον Γερμανό υπαξιωματικό για να σταθεί στην πλευρά των μελλοθανάτων.
Ο Φίσερ, διοικητής του Στρατοπέδου, κάνει νόημα στον Σουκατζίδη να μείνει στην θέση του. Εκείνος τον ρωτά: «Εάν εγώ γλυτώσω, θα εκτελεστεί ένας λιγότερος;».
Ο Φίσερ του απαντά «έχω διαταγή να εκτελέσω διακόσιους». «Άρα θα είμαι στη σειρά μου» του αντιγύρισε οι Σουκατζίδης. Έτσι ο Ναπολέων Σουκατζίδης κράτησε τη σειρά του του στον κατάλογο των μελλοθανάτων, το νούμερο 167: ego sum qui sum (Εγώ είμαι αυτός που είμαι ) ..

Ο  Σπύρος Τζόκας έγραψε ιστορικό μυθιστόρημα (Ο κύκλος των «μάταιων» πράξεων – Ιστορικό μυθιστόρημα με φόντο τη ζωή του Ναπολέοντα Σουκατζίδη
– Εκδόσεις Εύμαρος, 2014 ) που περιγράφει τη δράση του. Επίσης η ιστορία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη αναφέρεται και στο βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά «Αντίσταση»

Πηγές :
Θανάσης Τριαρίδης : «Ego sum qui sum: Ναπολέων Σουκατζίδης»
Σπύρος Τζόκας : « Ο κύκλος των «μάταιων» πράξεων»
Μανώλης Μιλτ. Παπαδάκης: «Το συγγραφικό έργο του Ναπολέοντα Σουκατζίδη».
Καλή δύναμη και Καλή Συνέχεια.