Νέα

/Νέα

Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη

Η « Αγροτική Εκμετάλλευση/Επιχείρηση», είναι μια «ιδιότυπη» μορφή επιχείρησης, από πλευράς λογιστικής και φορολογικής, αφενός μεν λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργεί ( καιρικές συνθήκες και συνήθης έλλειψη συστηματικής « διαχειριστικής τάξης» ) αφετέρου δε λόγω των ιδιαίτερων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την λογιστική και φορολογική της παρακολούθηση.

Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη2017-05-30T12:37:34+03:00

Ενδοομιλικές και συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών

Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου “ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας” αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης και του νομοθετικού έργου της επί φορολογικών θεμάτων.

Ενδοομιλικές και συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών2015-03-18T15:09:06+03:00

Η Orion Audit εντάχθηκε στον κατάλογο Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών του ΕΟΠΥΥ

Με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η Orion Audit A.E. εντάσσεται στον ειδικό κατάλογο Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών, όπου αναλαμβάνει τον ιατρικό – κλινικό και διοικητικό έλεγχο των νοσηλίων νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης συμβεβλημένων με τον Οργανισμό ιδιωτών παρόχων υγείας.

Η Orion Audit εντάχθηκε στον κατάλογο Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών του ΕΟΠΥΥ2016-10-14T13:12:09+03:00

Πωλήσεις μέσω eshop και καθεστώς ΦΠΑ

Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα και περισσότερο τις επιχειρήσεις στο να στραφούν στην αναζήτηση αγορών και πελατών εκτός συνόρων. Επιπλέον, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν γενικότερα, δημιουργεί έναν κόσμο ευκαιριών τόσο για τις εταιρείες [...]

Πωλήσεις μέσω eshop και καθεστώς ΦΠΑ2016-10-14T13:12:10+03:00