Διεθνές Δίκτυο

Η Orion ανήκει στο Διεθνές Δίκτυο της AGN International.

Η AGN International (AGN) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που συμπεριλαμβάνει ανεξάρτητες εταιρείες που παρέχουν ελεγκτικές και συμβουλευτικές οικονομικές υπηρεσίες.

Με έδρα το Λονδίνο, συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους παγκόσμιους ελεγκτικολογιστικούς οργανισμούς.

  • Εκπροσωπείται σε 92 χώρες
  • Με 199 εταιρείες-μέλη
  • Με 465 γραφεία
  • Με 10.646 συνεταίρους και συνεργάτες

Συνεργασία με την AGN σημαίνει υπηρεσίες και υποστήριξη σε παγκόσμιες αγορές.

Η είσοδος σε μια οικονομία χωρίς σύνορα αφορά όχι μόνο πολυεθνικές εταιρείες μεγάλου μεγέθους, αλλά και εταιρείες μικρομεσαίου μεγέθους.

Οι εταιρείες-μέλη της AGN υποστηρίζουν τους πελάτες τους σε οικονομικούς και φορολογικούς σχεδιασμούς, με σκοπό να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις μιας οικονομίας με παγκόσμιο χαρακτήρα.

Η τελική επιδίωξη είναι η συμβολή στην ανάπτυξη των εταιρειών-πελατών σε τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσω της AGN εξασφαλίζεται η υποστήριξη ενός παγκόσμιου δικτύου επαγγελματικής γνώσης και εμπειρίας στον τομέα των ελεγκτικών και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα για την AGN στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.agn.org