Η Φιλοσοφία μας

Θέληση… 

…να συμβάλουμε θετικά στην επιχειρηματικότητα

…να πετυχαίνουμε τους στόχους μας


Υπηρεσίες

Με απόλυτο σεβασμό στη σπουδαιότητα του ανεξάρτητου ελέγχου, ως εγγύηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Οι επιτυχημένες συνεργασίες της Orion είναι το πιο σημαντικό συστατικό της επιτυχίας μας. Είμαστε περήφανοι για την ανάπτυξη κάθε συνεργάτη μας.

orion-audit
Με απόλυτο σεβασμό στη σπουδαιότητα του ανεξάρτητου ελέγχου, ως εγγύηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα. Αντιλαμβανόμαστε τον έλεγχο όχι ως διεκπεραίωση μίας υποχρέωσης των εταιρειών, αλλά σαν κάτι πολύ ευρύτερο. Διατηρούμε σταθερά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις σας και αποκτούμε βαθιά γνώση στον τρόπο λειτουργίας τους, με στόχο να συμβάλλουμε στον εντοπισμό κινδύνων αλλά και ευκαιριών.

περισσότερα
Η Orion διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο φορολογικό τμήμα, που απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία παρακολουθούν τις διαρκείς μεταβολές της σχετικής νομοθεσίας και των φοροελεγκτικών διαδικασιών. Οι φορολογικές υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη λογική της φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, αλλά εστιάζονται στον φορολογικό σχεδιασμό.
περισσότερα
Σε ένα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες καθίστανται πιο χρήσιμες από ποτέ. Η χρήση εξωγενούς τεχνογνωσίας αποτελεί την πιο γρήγορη και οικονομική λύση για τις επιχειρήσεις. Η Orion μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, στη λήψη γρήγορων και σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.
περισσότερα
Οι ισολογισμοί της εταιρείας: 2012, 2013, 20142015